Sign the Guestbook
HBH-forum
Thanks for visiting my website. Please leave your comments...
Total Entries: 4042   Entries Viewed Per Page: 20
[1] 2 3 ... 203
Search    for  
Name Comments
Skriv ett inlägg       Åter till HBH:s startsida

    ARKIV, vårt gamla forum 2006-2013 (pdf)
4042) råffe fortsätter envist 
IP logged Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
Today at 09:46 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com

Men va sägs om hundspår/spårhund dåra?
Nä, ja tänkte väl de.
4041) Lasse H 
IP logged Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134
Today at 09:41 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com

Angående makt skulle jag väl kanske tycka att det ena förutsätter och är beroende av det andra snarare än att de utesluter varandra? Angående väg är det väl så att en kan gå på vägen även om det finns en gångväg. Ingetdera når alltså riktigt skruvkorksstatus enligt min ringa mening.
4040) Lasse L 
IP logged Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-A320FL) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.80 Mobile Safari/537.36
Today at 00:09 Host: host-217-214-152-112.mobileonline.telia.com

Man kunde kanske önskat att maktvan varit ett något mer allmänt använt ord, men det är också den enda lilla anmärkning jag har. Ett stort Grattis!
Jag har tänkt på gångväg. Finns det inte en sådan får det bli väggång. Men är väl lite för krystat.
4039) råffe kan inte sluta unnra 
IP logged Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
Yesterday at 22:27 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com

Men LasseL, va säjeru om vanmakt/maktvan. Jbf
4038) Lasse H 
IP logged Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134
Yesterday at 10:41 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com

Några lite ålderdomligare varianter är väl kopparstickskoppar och träsnittsträ.
4037) Goranl 
IP logged Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G930F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Mobile Safari/537.36
Yesterday at 08:24 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com

Många inlägg blev det sks vara:
Punktbelysning
4036) Goranl 
IP logged Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G930F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Mobile Safari/537.36
Yesterday at 08:21 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com

Överdådigt av lassel inttessant hur vissa ord ur motsatsgenren smugit sig in
Därur ett försök med bara en bokstav felrazz (stick out tongue)unktbelysning
4035) Goranl 
IP logged Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G930F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Mobile Safari/537.36
Yesterday at 08:20 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com

Överdådigt av lassel inttessant hur vissa ord ur motsatsgenren smugit sig in
Därur ett försök med bara en bokstav felrazz (stick out tongue)unktbelysning
4034) Goranl 
IP logged Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G930F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Mobile Safari/537.36
Yesterday at 08:19 Host: 90-229-213-235-no68.tbcn.telia.com

Överdådigt av lassel inttessant hur vissa ord ur motsatsgenren smugit sig in
Därur ett försök med bara en bokstav felrazz (stick out tongue)unktbelysning
4033) råffe lycklig! 
IP logged Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
Yesterday at 07:19 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com

Underbart LasseL!
Extra plus för fusklappsfusk och reaplansrea!
Heders!
4032) Lasse L 
IP logged Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-A320FL) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.80 Mobile Safari/537.36
Yesterday at 00:44 Host: host-217-214-152-112.mobileonline.telia.com

Hattparadshatt, sjukvårdssjuk, bokcirkelbok, kantstenskant, ishockeyis, duntäckedun, stickmyggestick, gulsparvsgul, blåmesblå, grönfinksgrön, fusklappsfusk, tandstenstand, reaplansrea, taggsvampstagg, djuphavsdjup,
4031) råffe 
IP logged Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
Sunday 22:10 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com

Just de ja lastbilslasse, osvikligt oavvisligt!
Om de nu blir en etterlysning . Flakmoppeflak kanse åsså?
4030) Lasse L 
IP logged Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-A320FL) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.80 Mobile Safari/537.36
Sunday 21:49 Host: host-217-214-152-112.mobileonline.telia.com

Sjukvård är ett mycket bra försök instämmer jag i.
Lastbilslast.
4029) råffe 
IP logged Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
Sunday 16:13 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com

Men ja kan inte släppa Görans fina försök. De gnager i moi å skaver i skallbasen. Äre inte så att sjukvård å vårdsjuk ligger i nån sorts motsatsförhållande. Jbf.

Ja va inne på sjuklöver å klöversju men de e ju samma sak fast omvänt å de e e bra försök åsså, tycker ja.
Å om de fanns nåt som hette kjäveldans så ä väl danskjävel ingen motsats. Så ja får ge opp. Som de känns nu just nu. Just de.
4028) råffe 
IP logged Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
Sunday 15:29 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com

Ja nu fatta även moi va LasseL mena. Hoppas att inte NoN tar in mitt billiga försök.
Där efterlyste jag dock mot slutet ord som börjar och slutar med samma ord. Mitt exempel är bordtennisbord. Får se om de nappar på den efterlysningen. För då har ja nåra annra på lager.
4027) Lasse H 
IP logged Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134
Sunday 14:07 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com

Göran var ju väldigt nära skall tilläggas!
4026) Lasse H 
IP logged Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.17134
Sunday 14:05 Host: 81-237-204-251-no133.tbcn.telia.com

Efter viss tankemöda är jag beredd att hålla med Lasse. Visserligen sitter inte fotknölen på det man normalt menar med fot men direkt konträra är dom ju inte även om dom inte är "samma sak". Ibland kan ju också en gångstol vara till hjälp när en skall gå att förrätta sitt tarv. Vi söker vidare och kanske i något parallellt universum finner vi ett av de rätta orden?
4025) Goranl 
IP logged Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G930F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Mobile Safari/537.36
Sunday 11:00 Host: host-95-199-130-36.mobileonline.telia.com

Motsatsordet till sjukvård finns tyvärr inte men har ju en innebörd
4024) Lasse L 
IP logged Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-A320FL) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.80 Mobile Safari/537.36
Saturday 22:59 Host: host-217-214-152-112.mobileonline.telia.com

Är väl inget orakel på området trots mitt infall, men ser inte hur det ena står i opposition till det andra i något av fallen. Eller så är jag trögtänkt. NoN kanske ska få avgöra.
4023) råffe 
IP logged Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
Saturday 22:35 Host: 78-72-38-219-no49.tbcn.telia.com

Javisst LasseH, skicka in dina bidrag!
View RSS Feed
[1] 2 3 ... 203
Administration
Powered by Lazarus Guestbook from carbonize.co.uk